Tranzacționare algoritmică

tranzacționare algoritmică

Verificarea periodică a rezultatelor și capacității sistemelor de tranzacționare algoritmică Réexamen périodique du fonctionnement et de la tranzacționare algoritmică des systèmes de trading algorithmique O firmă de investiții care utilizează o tehnică de tranzacționare algoritmică de mare frecvență înregistrează, imediat după transmiterea ordinelor, detaliile fiecărui ordin transmis utilizând formatul prevăzut în tranzacționare algoritmică 2 și 3 din anexa II.

Les entreprises d'investissement recourant à une technique de trading algorithmique à haute fréquence enregistrent, immédiatement après la soumission des ordres, des informations sur chaque ordre soumis, conformément au format indiqué dans les tableaux 2 et 3 de l'annexe II. Tehnica de tranzacționare algoritmică de mare frecvență.

Verificarea periodică a rezultatelor și capacității sistemelor de tranzacționare algoritmică Réexamen périodique du fonctionnement et de la capacité des systèmes de trading algorithmique O firmă de investiții care utilizează o tehnică de tranzacționare algoritmică de mare frecvență înregistrează, imediat după transmiterea ordinelor, detaliile tranzacționare algoritmică ordin transmis utilizând formatul prevăzut în tabelele 2 și 3 din anexa II. Les entreprises d'investissement recourant à une technique de trading algorithmique à haute fréquence enregistrent, immédiatement tranzacționare algoritmică la soumission des ordres, des informations sur chaque ordre soumis, conformément au format indiqué dans les tableaux 2 et 3 de l'annexe II. Tehnica de tranzacționare algoritmică de mare frecvență. Technique de trading algorithmique à haute fréquence O firmă de investiții tranzacționare algoritmică conformitatea sistemelor sale de tranzacționare algoritmică și a algoritmilor săi de tranzacționare cu: Les entreprises d'investissement testent la conformité de leurs systèmes de trading algorithmique et algorithmes de négociation avec: O firmă de investiții rămâne pe deplin responsabilă pentru îndeplinirea obligațiilor care îi revin în temeiul prezentului regulament în cazul în care își procură elementele de software sau de hardware utilizate în activitățile de tranzacționare algoritmică prin externalizare sau prin proceduri de achiziții.

Technique de trading algorithmique à haute fréquence O firmă de investiții testează conformitatea sistemelor sale de tranzacționare algoritmică și a algoritmilor săi de tranzacționare cu: Les entreprises d'investissement testent la conformité de leurs systèmes de trading algorithmique et tranzacționare algoritmică de négociation avec: O firmă de investiții rămâne pe deplin responsabilă pentru îndeplinirea obligațiilor care îi revin în temeiul prezentului tranzacționare algoritmică în cazul în care își procură elementele de software sau de hardware utilizate în activitățile de tranzacționare algoritmică prin externalizare tranzacționare algoritmică prin proceduri de achiziții.

Les entreprises d'investissement qui recourent à l'externalisation ou à la passation de marchés pour les logiciels ou le matériel informatique qu'elles utilisent dans le cadre de leur activité de trading algorithmique demeurent pleinement responsables du respect des obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement.

În sensul prezentului regulament, toate mecanismele sau sistemele care permit sau fac posibilă tranzacționarea algoritmică sunt considerate "sisteme de tranzacționare algoritmică".

tranzacționare algoritmică bitcoin în euro

Aux fins du présent règlement, tout dispositif ou système qui permet ou autorise le trading algorithmique est considéré comme un «système de trading algorithmique ». O firmă tranzacționare algoritmică investiții trebuie să dispună, pentru sistemele sale de tranzacționare algoritmică, de mecanisme de continuitate a activității care să corespundă naturii, amplorii și complexității activității sale.

Les entreprises d'investissement disposent, pour leurs systèmes de trading algorithmiquede plans de continuité des activités adaptés à la nature, à l'étendue et à la complexité de leur activité.

tranzacționare algoritmică semnale pentru opțiuni binare fnmax

O firmă de investiții care utilizează o tehnică de tranzacționare algoritmică de mare frecvență actualizează informațiile menționate la alineatul 1 în standardele și formatele menționate în a patra coloană din tabelele 2 și 3 din anexa II. Les entreprises d'investissement recourant à une technique de trading algorithmique à haute fréquence mettent à jour les informations visées au paragraphe 1 conformément aux normes et formats indiqués dans la quatrième colonne tranzacționare algoritmică tableaux 2 tranzacționare algoritmică 3 de l'annexe II.

În acest sens, testarea trebuie să verifice dacă sistemul de tranzacționare algoritmică sau algoritmul de tranzacționare: À cet effet, les tests permettent de vérifier que le système de trading algorithmique ou l'algorithme de négociation: Prin urmare, tranzacțiile unei persoane care are acces electronic direct pot fi cuprinse, de asemenea, în definiția tranzacționării algoritmice, inclusiv a tehnicii de tranzacționare algoritmică tranzacționare algoritmică mare frecvență.

Les négociations d'une personne ayant un accès électronique direct peuvent, en conséquence, relever du trading algorithmique, y compris de la définition d'une technique de trading algorithmique à haute fréquence.

De fapt, există anumite corelații și diferențe esențiale între cele trei.

Procesele de tranzacționare care se tranzacționare algoritmică pe accesul electronic direct și cele care presupun tranzacționarea algoritmică sau subsegmentul acesteia tranzacționare algoritmică de tehnica de tranzacționare algoritmică de mare frecvență nu se exclud reciproc. Les processus de négociation basés sur un accès électronique direct et ceux impliquant un trading algorithmique ou son sous-segment, une technique de trading algorithmique à haute fréquence, ne sont pas mutuellement exclusifs.

Traducere "tranzacționare algoritmică" în franceză

Dat fiind că tehnica de tranzacționare algoritmică de mare tranzacționare algoritmică este utilizată de obicei pentru instrumentele lichide, numai instrumentele pentru care există o piață lichidă ar trebui să fie incluse în calcularea ratei intrazilnice ridicate de mesaje.

Le recours à la technique de trading algorithmique à haute fréquence concernant principalement les instruments liquides, seuls les instruments pour lesquels il existe un marché liquide doivent être tranzacționare algoritmică dans le calcul du débit intrajournalier élevé de messages.

tranzacționare algoritmică index de opțiuni binare

O firmă de investiții se asigură că personalul său responsabil cu verificarea conformității are cel puțin o înțelegere generală a modului în care funcționează sistemele de tranzacționare algoritmică și algoritmii de tranzacționare utilizați de firma de investiții.

Les entreprises d'investissement s'assurent que les membres de leur personnel chargés de la vérification de la conformité comprennent au moins de façon générale la manière dont leurs systèmes de trading algorithmique et leurs algorithmes de négociation fonctionnent. Locurile de tranzacționare monitorizează în timp real sistemele de tranzacționare algoritmică, în ceea ce privește următoarele aspecte: Les plates-formes de négociation procèdent à un tranzacționare algoritmică en temps réel de leurs systèmes de trading algorithmique en ce qui concerne: Testele de tranzacționare algoritmică verifică dacă elementele de bază ale sistemului de tranzacționare algoritmică sau ale algoritmului de tranzacționare funcționează corect și în conformitate cu cerințele locului de tranzacționare sau ale furnizorului de acces direct la piață.

tranzacționare algoritmică opțiuni ascunse

Les tests de conformité permettent de vérifier si les éléments fondamentaux du système de trading algorithmique ou l'algorithme de négociation fonctionnent correctement et conformément aux exigences de la plateforme de négociation ou du fournisseur d'accès direct au marché.

În special, cerințele specifice care trebuie să fie prevăzute pentru sistemele de tip "cerere de cotații" sau pentru sistemele hibride ar trebui să fie proporționale cu natura, amploarea și complexitatea activității de tranzacționare algoritmică realizate. En particulier, les exigences spécifiques à établir pour les systèmes avec tranzacționare algoritmică d'offre de prix ou les systèmes hybrides devraient dépendre de la nature, de l'échelle et de la complexité de l'activité de trading algorithmique.

Robotii de tranzactionare (EA)

Din motive de claritate și securitate juridică și pentru tranzacționare algoritmică aplicării uniforme, este oportun să se prevadă dispoziții suplimentare în ceea ce privește definițiile referitoare la tranzacționare algoritmică algoritmică, tehnica de tranzacționare algoritmică de mare frecvență și accesul electronic direct.

Dans un souci de clarté et de sécurité juridique et pour garantir une application uniforme, il convient de prévoir des dispositions complémentaires concernant les définitions relatives au trading algorithmique, aux techniques de trading algorithmique tranzacționare algoritmică haute fréquence et à tranzacționare algoritmică électronique direct.

Locurile de tranzacționare angajează un volum suficient de personal cu competențele necesare pentru a administra sistemele de tranzacționare algoritmică și algoritmii de tranzacționare și cu cunoștințe tranzacționare algoritmică privind: Les plates-formes de négociation emploient un nombre suffisant de personnes dotées des compétences nécessaires pour gérer leurs systèmes de trading algorithmique et leurs algorithmes de négociation et ayant une connaissance suffisante: procentul de tranzacționare algoritmică din totalul activității de tranzacționare și din cifra de afaceri totală tranzacționată în locul respectiv; le pourcentage de trading algorithmique par rapport au nombre total de transactions et au montant total des échanges sur la plateforme; Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

Aflați Ghidul 2 Trade 2021 privind tranzacționarea algoritmică!

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

tranzacționare algoritmică Am câștigat un milion pe opțiuni binare

Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens.

tranzacționare algoritmică înregistrarea în libertatea dvs. financiară

Propune un exemplu.

Ațiputeafiinteresat