Aplicarea unei opțiuni în timpul unei achiziții.

aplicarea unei opțiuni în timpul unei achiziții

Întrebări frecvente 1. Ce trebuie de indicat la pretul unitar?

aplicarea unei opțiuni în timpul unei achiziții cum să faci un milion în 7 ani

În ofertă prețul unitar este prețul per fiecare poziție de bun sau serviciu. La etapa elaborării contractului de achiziție prețul unitar este indicat pentru fiecare poziție de bun sau serviciu.

Но даже и этого недостаточно, если Центральный Компьютер не одобрит предполагаемое изменение. Словом, я сильно сомневаюсь, что хоть кто-то приходит сюда чаще, чем два-три раза в год. Олвину хотелось спросить откуда же у самого Хедрона доступ в это место, но он вспомнил, что многие из наиболее сложных проделок Шута требовали вовлечения внутренних механизмов города, а знание их работы проистекало из глубокого изучения святая святых Диаспара. Наверное, это была одна из привилегий Шута -- появляться где угодно и изучать что угодно. Лучшего провожатого по тайнам города ему нечего было и желать.

La depunerea ofertei în cadrul unei proceduri de achiziții publice cu licitație electronică, prețul inițial al ofertei va corespunde cu prețul fără TVA propus de operatorul economic pentru lotul dat.

După finalizarea licitației electronice, operatorul economic va prezenta prețurile unitare actualizate, în conformitate cu prețul final al lotului, rezultat al licitației electronice.

Întrebări frecvente

După semnarea contractului de către autoritatea contractantă, operatorul economicl semnează contractul cu utilizarea semnăturii electronice, utilizînd Serviciul guvernamental de semnare MSign. Cine trebuie indicat la reprezentatul furnizorului?

 • Может быть, это какой-то вид примитивного животного - возможно, даже родич нашего друга из Шалмираны.
 • Затем, повинуясь неожиданному импульсу, он вызвал номер, который дал ему когда-то Хедрон в Башне Лоранна.
 • А теперь я хочу показать тебе кое-что .
 • Ее можешь просмотреть только ты, и я разрешаю тебе использовать то, что ты сейчас узнаешь, как только тебе заблагорассудится.
 • Деревья справа внезапно кончились, и он очутился перед обширнейшим водным пространством, усыпанным крохотными островками.

Ce presupune perioada de actualizare? Valoarea comisionului se reține din valoarea achiziției valoarea lotului și nu din valoarea ofertei.

INSTRUCTIUNI 1 08/01/ - Portal Legislativ

Am participat la licitația unei companii private, după licitație nu vad ofertele altor participanți? La procedurile de achiziții ale companiilor private ofertele nu sunt publice. Un ofertant nu are toate cele 20 de pozitii. Are dreptul OE sa aplice la acest lot, daca nu are toate pozitiile solicitate?

Autoritatea contractantă are dreptul de a recurge la atribuirea pe loturi a contractelor de achiziţii publice şi a acordurilor-cadru şi, în acest caz, de a stabili dimensiunea şi obiectul loturilor, cu condiţia includerii acestor informaţii în documentația de atribuire Legeaart. În cazul în care semnătura electronică este deținută de către contabil, nu de director, poate contabilul să semneze contractul?

Contabilul poate semna contractul în condițiile în care este delegat prin ordinul directorului. Persoanele fizice se pot înregistra in sistem? Ce trebuie pentru aceasta?

Browser incompatibil

Operatorii economici se înregistrează în Aplicarea unei opțiuni în timpul unei achiziții RSAP MTender pentru a participa și să câștige contracte în licitații desfășurate electronic, iar cumpărătorii din sectorul public și privat se înregistrează pentru publicarea oportunităților de achiziții și atribuirea contractelor. Înregistrarea și utilizarea sistemului MTender este gratuită pentru autorități contractante. Persoana fizică se poate înregistra doar în calitate de ofertant. Ce reprezinta pasul minim si cum el lucreaza?

Pasul minim este suma minimă cu cât poate fi scăzută valoarea ofertei de către operatorul economic OE în timpul unei runde a licitației electronice. Autoritatea contractantă AC va stabili în documentația de atribuire condițiile în care ofertanții vor avea drepturile să liciteze, cu referire, în special, la pasul minim de licitare, conform art.

aplicarea unei opțiuni în timpul unei achiziții de unde vin ghilimelele pentru opțiunile binare

Aplicarea unei opțiuni în timpul unei achiziții la inițierea procedurilor de achiziționare a Petrolului, pieselor de schimb, deservirea delegațiilor oficiale, cazării, deservirea automobilelor, unde cantitatea să fie pusă pe 1 unuiar contractul să fie încheiat pe o suma planificată, din cauza că nu este cunoscută din timp cantitatea serviciilor care vor fi necesare pe parcursul anului, suma pe poziții la inițierea procedurii noi nu le știm.

În cazul în care bunurile şi serviciile menţionate se achiziţionează în fiecare an de AC există careva date statistice care permit estimarea cantităţilor necesare ex. Cantitatea de combustibil se estimează în funcţie de parcursul mediu anual per unitate de transport, consum mediu şi cantitatea mijloacelor de transport.

Documentația de atribuire — ce încărcăm? Altă informație relevantă.

Achiziții Publice I DUAE I Fișa de date I SEAP I Ionela COSTACHE

Cum se inițiază o procedură de achiziție dacă în buget se include suma cu TVA, iar în anunț la valoarea estimată a lotului se va include suma fără TVA? Însă, în anunțul de intenție, în planul de achiziții și anunțul de participare se include valoarea achiziției nu include TVA.

Pot aplicarea unei opțiuni în timpul unei achiziții transmit unei alte persoane din cadrul AC datele mele de conectare de pe MTender nume utilizator și parola?

Conform Regulamentului privind Mtender HG nr.

aplicarea unei opțiuni în timpul unei achiziții jeton info

Ce reguli se aplica atunci când AC desfășoară achiziții folosind fondurile unor donatori? Astfel de achiziții se desfășoară conform regulilor agreate cu donatorul.

aplicarea unei opțiuni în timpul unei achiziții să câștige bani doar pe internet

Poate AC accepta certificatul privind lipsa sau existența datoriilor la Bugetul de stat, dacă certificatul constată prezența datoriilor? Certificatul poate fi acceptat de către AC, dacă OE prezintă dovezi că plata este eșalonată sau dacă OE prezintă dovada achitării datoriei.

În scopul uniformizării practicii comunitare în materie şi în vederea implementării recomandărilor cuprinse în jurisprudenţa relevantă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene [1]forurile europene au decis să stabilească reguli clare pentru evitarea divergenţelor de opinie referitoare la admisibilitatea modificării clauzelor unui contract de achiziţie publică pe perioada derulării sale, fără iniţierea unei noi proceduri de achiziţie. Necesitatea reglementării posibilităţii de a modifica clauzele unui contract de achiziţie publică, aflat în derulare, a survenit pe fondul apariţiei repetate a unor situaţii în care autorităţile contractante au avut nevoie de suplimentarea lucrărilor, serviciilor sau produselor achiziţionate, iar derularea unei noi proceduri de achiziţie publică ar fi putut conduce la întârzieri în finalizarea proiectului sau chiar la schimbarea furnizorul. De cele mai multe ori, schimbarea furnizorului, pe parcursul derulării contractului, a determinat incompatibilităţi sau disfuncţii tehnice la momentul combinării lucrărilor, serviciilor sau produselor achiziţionate anterior cu cele ulterioare, inclusiv generarea unor cheltuieli suplimentare pentru operaţionalizare. Într-o atare situaţie este necesar binare fără verificare anumit grad de flexibilitate a cadrului legal, care să poată permite adaptarea contractului la circumstanţele respective fără derularea unei noi proceduri de achiziţie care ar putea schimba operatorul şi implicit toate caracteristicile tehnice ale lucrărilor executate până la acel moment.

Declarația privind cifra de afaceri se referă la cifra de afaceri totală a organizației sau la cifra de afaceri pe domeniul specific contractului?

Vezi art.

 • Обычно туда можно было попасть только пешком, кружным путем; иногда они вообще размещались в центре умело задуманных лабиринтов, подчеркивавших их изоляцию.
 • Президент объявил заседание открытым и обратился к Элвину.
 • Даже то, что Человек достиг звезд, было неправдой.
 • Это было нечто более сложное - память о памяти.
 • MTender Public Portal
 • Ярлан Зей заговорил с требовательностью и властностью, которых до того не - Прошлое позади; мы сделали свое дело, во благо или во вред, и с этим покончено.

Care este cerința față de cifra de afaceri? Cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor, lucrărilor sau serviciilor.

Эта планета представляется мне такой же мертвой, как и первая. -- Я сейчас выйду и присоединюсь к роботу. Что бы это ни было -- ну, то, что говорит там с ним, оно ведь могло бы поговорить и со мной?. Хилвар не стал спорить, хотя на лице у него не отразилось ни малейшего энтузиазма.

Atunci cînd un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Autoritatea contractantă stabilește aplicarea unei opțiuni în timpul unei achiziții de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sunt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp. În cazul unor sisteme dinamice de achiziții, cifra de afaceri anuală maximă se calculează pe baza dimensiunii maxime anticipate a contractelor specifice care urmează să fie atribuite în cadrul sistemului respectiv.

Ghid de Achiziții Publice administrat de ANAP

Persoana care asigură susţinerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. În aceleași condiții o asociație de operatori economici are dreptul să se bazeze pe capacitățile membrilor asociației sau ale altor persoane.

Care este perioada pentru care se solicită experiența minimă în cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziții publice de servicii?

Se solicită lista principalelor servicii similare prestate în ultimii 3 ani, conținând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. COP bunuri.

Avem 1 singur participant. AC poate desemna castigatorul, chiar daca a fost depusa o singura oferta calificata.

Regulamentul cu privire la achizitia bunurilor si serviciilor prin COP Sectiunea IV, punct 42 prevede numarul minim de ofertanti doar pentru COP fara publicare 3 oferte.

aplicarea unei opțiuni în timpul unei achiziții prețul de decontare a opțiunilor

Care este perioada pentru care se solicită experiența minimă în cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziții publice de bunuri?

Ofertantul trebuie să prezinte lista principalelor livrări de bunuri similare efectuate în ultimii 3 ani, conținînd valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca aceștia din urmă sînt autorități contractante sau clienți privați. Care este perioada pentru care se solicită experiența minimă în cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziții publice de lucrări?

Certificările de bună execuție indică beneficiarii, indiferent dacă aceştia sînt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valoarea, perioada şi locul execuţiei lucrărilor şi precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfîrşit. La initierea unei achizitii pe loturi, se introduce doar Denumirea lotului si suma acestuia sau este obligatorie introducerea fiecarei pozitii din lot?

Ațiputeafiinteresat